Để liên hệ, phản hồi với quản trị viên, hãy gửi thông tin tới email này:

gamehayvldotcom@gmail.com

Hoặc bạn có thể liên hệ qua messenger từ trang facebook của tôi

Fanpage Gamehayvl.com